TLBB Kiếm Khách
Tải Game TLBB Kiếm Khách
Bản đầy đủ - Hãy chọn Ver. mới nhất
► Google - Ver 2.9. : Link download
► Google - Ver 2.9. : Link download
► Google - Ver 2.9. : Link download
► Google - Ver 2.9. Link download
► Google - Ver 2.9. : Link download
► Google - Ver 2.9. : Link download
► Google - Ver 2.9. : Link download
► Google - Ver 2.9. Link download
Phần mềm hỗ trợ
► Page Hỗ Trợ : Link Fanfage Tại Đây
► IDM : Link IDM Tại Đây

Tải game
Chọn SV:

TLBB Kiếm Khách
Thông Tin Server
Phiên Bản: 2.9
Thể loại:Cày Cuốc
Exp:x4
Drop:2.0
Hệ thống phụ bản đầy đủ.
Hệ thống thần khí tiến cấp.
Võ Hồn,Long Văn, Điêu Văn.
Nhiều chức năng khác để bạn khám phá..
Bảo Mật Tuyệt Đối
Hệ thống chống DOS.
Hệ thống chống Flood.
Hệ thống Anti Hack.
Cam kết công bằng cho mọi game thủ.